O nás

Od 1.9.2021 ordinujeme v nové ordinaci v Kunovicích, Pod Kostelem 1641.

 

Co nabízíme:

 

Ošetřujeme děti a dorost od narození do 19 let věku.

Poskytujeme návštěvní službu u novorozenců.

Zajišťujeme očkování.

Provádíme CRP diagnostiku na novém přístroji CRP QUICK READ Go - okamžité rozlišení bakteriální a virové infekce.

Provádíme strep-test - okamžité vyšetření antigenu Streptococcus pyogenes z krku.

Provádíme vyšetření Hemoglobinu z kapilární krve na přístroji QUICK READ Go - okamžitá diagnostika chudokrevnosti.

Provádíme bezkontaktní měření hladiny bilirubinu u novorozenců a kojenců na novém BILIRUBINOMETRU - okamžité měření novorozenecké žloutenky.  

Provádíme lékařský piercing ušních boltců - nastřelení sterilních setů náušnic od firmy BLOMDAHL.

Provádíme okamžitou diagnostiku infekce močových cest - vyšetření moči mikroskopem.

Nabízíme pro naše pacienty homeopatickou terapii.

Ve vybavení ordinace máme AED přístroj ZOLL pro potřebu akutní resuscitace. 

 

 

Lékařka: MUDr. Renata Jakšíková

Sestra:    Jana Malinová

 

Více o lékaři:


MUDr.  Renata  Jakšíková absolvovala vysokoškolské studium dětského lékařství

na  Lékařské  fakultě  Masarykovy University v Brně.

Studium si rozšířila o státní zkoušku ze všeobecného lékařství.

Promovala v roce 1992 s titulem Lékař všeobecného lékařství.

V témže roce nastupuje do okresní Nemocnice v Uh. Hradišti na dětské oddělení.

Absolvovala praxi na oddělení novorozenců, kojenců a větších dětí, chirurgickém oddělení,

infekčním oddělení a ORL oddělení v Nemocnici Uh.Hradiště, dále na novorozenecké JIP v Brně.

Průběžně  sloužila  služby  na  dětském a  infekčním  oddělení  Nemocnice  v Uh.Hradišti a dále

služby  LSPP.

V roce 1995 atestovala a získala specializaci v oboru pediatrie.

Od roku 1996 provozuje soukromou praxi praktického lékaře pro děti a dorost,

homeopatii v Kunovicích a následně i další ordinaci v Míkovicích. 

Dojíždí do poraden pro kojence do spádových obcí  Popovice a Podolí.

Je ošetřujícím lékařem pacientů ústavu DZP Kunovice Bělinka.

Homeopatické vzdělání získala na opakovaných homeopatických vzdělávacích akcích a nadále

ho prohlubuje. Je členkou vzdělávacího programu klinické homeopatické léčby v rámci 

střediska výuky a rozvoje homeopatie / CEDH / v Praze.    

Od roku  1992 je členkou ČLK, pod jejíž záštitou se průběžně vzdělává.

Je držitelkou  Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

 

Poloha ordinace:

Ordinace v Kunovicích je v centru města, vedle kostela Sv. Petra a Pavla, nad farním domečkem -

ulice Pod Kostelem č.1641. Před ordinací je parkoviště určené pro pacienty zdarma.

Ordinace v Míkovicích je také v centru obce v budově místního zdravotního střediska, v ulici Na potokách č. 77.

Obě naše ordinace si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Poradna pro kojence v Popovicích je na místním Kulturním domě,

v Podolí v budově mandlovny, naproti obecnímu úřadu.

 

Služby poskytované v ordinaci:


K  vážení  kojenců  používáme  digitální  kojenecké váhy a to v obou ordinacích i  poradnách.

Při zánětech uší používáme k vyšetření otoskop. Pro okamžitou  diagnosu  zánětu močových cest  využíváme mikroskop.

Již  15 let pracujeme s přístrojem QUICK-read ke stanovení  CRP přímo v  ordinaci, od roku 2021 vlastníme nový přístroj QUICK-read Go.

Výsledek   vyšetření  máme k dispozici do  2 minut.   Tímto  vyšetřením  ihned  rozlišíme  virovou a bakteriální infekci

a tím zabráníme nadbytečnému užívání antibiotik u dětských pacientů. Dále stanovujeme do 2 minut vyšetření hemoglobinu

z kapilární krve a tím vyloučíme nebo potvrdíme chudokrevnost u dětí a není potřeba odebírat krev ze žíly. 

Provádíme Strep-test - do 2 minut jsme schopni potvrdit, či vyloučit streptokokovou infekci v krku.

Pracujeme i s novým přístrojem - BILIRUBINOMETREM. Přístroj nám ihned, bez nutnosti odběru krve 

u malých novorozenců a kojenců, bezkontaktně, stanoví hladinu bilirubinu.

V ordinaci je umístěna čistička vzduchu Therapy Air iOn, která brání šíření kapénkové infekce.

Dle potřeby zapůjčujeme pacientům některé pomůcky /aerochamber, kojeneckou váhu/.

Provádíme lékařský piercing ušních boltců pomocí nastřelení sterilních setů náušnic od firmy BLOMDAHL.

Máme v nabídce náušnice různých barev od plastových až po titanové.

V ordinaci máme k dispozici AED přístroj ZOLL pro potřebu akutní resuscitace.

 

Poskytujeme:

- návštěvní službu novorozence po příchodu z porodnice v domácím prostředí

- opakovanou návštěvní službu v domácím prostředí předčasně narozeným dětem, včetně vážení

- přednostní ošetření novorozenců a kojenců do 1 roku při akutním onemocnění

- návštěvu nemocných dle domluvy

- možnost kompletního nadstandartního očkování i poradenství v očkování

- lékařský piercing ušních boltců- nastřelujeme sterilní sety od firmy BLOMDAHL

- ošetřujeme děti a dorost od narození do dovršení 19. roku věku