Informace ke změnám v zákonu od 1.4.2012

Vážení rodiče,

nový Zákon o zdravotních službách, který vešel v platnost od 1.4.2012, přináší některé nové povinnosti.

Jednou z nich je souhlas obou rodičů s výkonem, který může zásadně ovlivnit zdravotní stav dítěte. V naši praxi se toto týká zejména nepovinných očkování u dětí do 15 let.

Další novinkou je písemné potvrzení, jímž je podmíněno ošetření dítěte staršího 15 let bez doprovodu rodičů (formulář naleznete pod tímto textem). K očkování je nutný doprovod rodičů vždy. Pokud se vaše dítě dostaví k lékařskému ošetření v doprovodu třetí osoby, nebo bude-li třetí osoba žádat informace o zdravotním stavu, musí být k tomuto Vámi pověřena (formulář naleznete pod tímto textem).

Ve snaze omezit  na minimum zdržení vznikající v důsledku těchto administrativních výkonů Vás prosíme o spolupráci.

Budete-li mít zájem o jakékoli nepovinné očkování, prostudujte si prosím příbalovou informaci ZDE . Pokud něčemu v textu neporozumíte, podáme Vám doplňující informace telefonicky nebo osobně v ordinaci v okamžiku, kdy se budeme domlouvat na objednání očkovací látky a termínu očkování.

Zde naleznete rovněž formulář k udělení informovaného souhlasu - neouhlasu . Požadovaný formulář vytiskněte, vyplňte a podepsaný oběma zákonnými zástupci přineste k očkování s sebou. Nesouhlas vyžadujeme pouze u očkování nepovinných, státem hrazených (pneumokoky, rakovina děložního čípku). Bez splnění výše uvedených náležitostí nebude výkon proveden.

Děkujeme.

 

Další formuláře ke stažení: